• Pallikaris metoda laserskog skidanja dioptrije bez reza. Dostupna u regiji samo u Poliklinici Knezovic Vision Group. … Više

    Pallikaris metoda laserskog skidanja dioptrije bez reza
  • https://youtu.be/LCYXQHgFKRc "Bio sam na granici sljepila, a sada vidim!" - priča Zagrepčanina kojem je vraćen vid "Atenskim protokolom" u … Više

    Bio sam na granici sljepila, a sad vidim – Uspješna operacija keratokonusa
  • Laserska kirurgija: dioptrija, astigmatizam, presbyopia (staračka dalekovidnost), katarakta (mrena), keratokonus, glaukom … Više

    Laserska kirurgija
Sa bloga

Edukacija sestara na kongresu HUMS-a

Od 15.06. do 18.06.2017. održan je  6.kongres Hrvatske udruge medicinskih sestara pod vodstvom predsjednice Tanje Lupieri mag.med.techn., u Opatiji pod nazivom “Sestrinstvo bez granica II”.   Bogatstvo rada HUMS-a ogledalo se u sudjelovanju 28 stručnih društava HUMS-a, koji su aktivno sudjelovali organizacijom simpozija u okviru Kongresa.   Velikim izborom stručnih simpozija cilj kongresa bio je…

NO CUT metoda – lasersko skidanje dioptrije

NO CUT metoda NO CUT metoda najnovija je tehnika koja u potpunosti mjenja način pristupanja vašim očima. Suvremene oftalmološke klinike koje se bave refraktivnom kirurgijom nude nekoliko metoda laserske korekcije dioptrije. Metode se individualno prilagode pacijentu i značajkama njegovoga oka. Na temelju  preoperativnog pregledu, anamneze i konzultacija liječnika i pacijenta odlučuje se metoda izbora za…

Oporavak nakon laserskog skidanja dioptrije

Oporavak nakon laserskog skidanja dioptrije metodom po Pallikarisu        Oporavak nakon laserskog skidanja dioptrije brz je i bezbolan.  Pacijentu se nakon zahvata usmeno objasni primjena terapije kao i pravila i upute (koje dobiva i napismeno). Potrebno je pridržavati se istih kako bi se smanjila mogućnost rijetkih postoperativnih komplikacija, koje su manje od o,01%….