dr.sc Igor Knezović, dr.med.

Pitajte doktora

dr.sc Igor Knezović, dr.med.

Diplomirao je 1998. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, kao najmlađi student u generaciji.

Obavezni liječnički staž volonterski odrađuje na KBC Zagreb i 1. prosinca 1999. godine polaže državni ispit.

Od 01. 04. 2001. godine sudjeluje u radu Lions hrvatske očne banke kao volonter-suradnik a sve u pravcu razvoja multidisciplinarnog pristupa u transplantacijskoj medicini. Aktivan je član timova prilikom brojnih multiorganskih eksplantacija.

 

dr.sc Igor Knezović, dr.med.

 

U svibnju 2003, obranio je temu magistarskog rada pod naslovom “Utjecaj dehidracije organizma i terapije inhibitorima enzima pretvorbe angiotenzina na serumsku koncentraciju stabilnih proizvoda dušičnog monoksida”, te stječe akademski stupanj magistra znanosti.

Aktivno sudjeluje u nastavnim i znanstvenim aktivnostima kako na Zagrebačkom, tako i na Mostarskom sveučilištu.

Registrirani je istraživač na nekoliko znanstvenih projekta (Imunologija oka, Mreža očnog bankarstva).

Autor i koautor je brojnih znanstvenih radova i izlaganja, kako na domaćim, tako i na međunarodnim kongresima (Istanbul, Munchen, Berlin, Ljubljana, Nica, Haale, Amsterdam, London, Barcelona …).

 

U rujnu 2005. prihvaćena je tema doktorske disertacije pod nazivom «Procjena i usporedba lakrimalne i salivarne zahvaćenosti u bolesnika sa Sjoegrenovim sindromom», koju uspješno brani u listopadu 2008. godine, te stječe akademski stupanj doktora znanosti.

dr. Igor Knezovic
dr. Igor Knezovic

 

U lipnju 2006.g. položio je specijalistički ispit iz oftalmologije, te stječe stručno zvanje specijalist oftalmologije.

Pozvani je predavač na:

2005. Berlin (SOE – travel grant)

2005. Istanbul (BSOS)

2006. Solun (EEOA)

2010. Rumunjska, Transilvanija

2013. Atena, Grčka

2013, 2104, 2015 i 2017 – Hrvatsko oftalmološko društvo – sekcija za kataraktu i refraktivnu kirurgiju.

2017 – Budimpešta

 

Aktivan je sudionik praktičnog tečaja za ultrazvučnu operaciju mrene, Bernek, Švicarska, 2006. i edukacijskog tečaja za dijagnostiku bolesti stražnjeg očnog segmenta (Ljubljana, 2011.).

Dobitnik je međunarodne stipendije SOE za 2008. godinu kao predstavnik mladih oftalmologa iz istočne Europe.

Polaznik je nekoliko međunarodnih radionica iz kontaktologije (Milano 2008, Varšava 2009, Prag 2011.)

Prošao je specijalnu edukacija za lasersko skidanje dioptrije, održano u Chartageni i Barranquilli, Colombia, 2008, kod dr. Carriaza, jednog od najpoznatijih oftalmologa u polju laserskog skidanja dioptrije na svijetu.

Uspješno je završio međunarodni tečaj iz laserskog skidanja dioptrije (LASIK) u Mumbai (Indija, 2009), te iz ultrazvučne operacije mrene (PHACO) U Chennai (India, 2009), kod dr. Agarwala, jednog od najvećih inovatora u oftalmologiji općenito, koji ga je osobno i trenirao.

Nakon edukacije postaje jedan od pionira tih zahvata u ustanovama u kojima je zaposlen, u RH.

Od 2011. godine angažiran kao voditelj katedre za oftalmologiju na Visokom učilištu u Bjelovaru gdje 2013. stječe nastavno zvanje Predavač a potom i Viši Predavač 2017. godine.

 

dr.sc Igor Knezović, dr.med.

 

2012. je prošao specijalnu obuku iz područja laserskog liječenja keratokonusa i individualnih laserskih tretmana nepravilnih rožnica (topo-guided procedure) kod jednog od najpoznatijih kirurga iz tog područja, profesora Kanellopoulosa, koji radi na prestižnom Sveučilištu New York Medical School i globalni je ambasador Wavelighta.

2015. postaje međunarodno licencirani kirurg na iFS laserskoj platformi za napredno lasersko skidanje dioptrije upotrebom femtosekundnog lasera.

Aktivno govori engleski jezik a služi se i njemačkim, talijanskim i norveškim jezikom.

Član je: Američke oftalmološke akademije (AAO), Europskog društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (ESCRS), Europskog udruženja očnih banaka (EEBA), Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog oftalmološkog društva (HOD) i Hrvatskog društva za kataraktu i refraktivnu kirurgiju (CSCRS).

 

ZNANSTVENI RADOVI

 

RADOVI-linkovi

Therapeutic Efficacy of 5% NaCl Hypertonic Solution in Patients with Bullous Keratopathy

Differential Diagnostic Performance of Rose Bengal Score Test in Sjøgren’s Syndrome Patients

Retinal nerve fibre layer thickness in conditions of severe ischemia in patients without glaucoma

Late Stage of Corneal Decompensation Caused by Progressive Keratoconus: Can We Treat It and Save the Cornea?

PARTIAL TOPOGRAPHY-GUIDED FOLLOWED BY CORNEAL CROSS LINKING

Izvorno znanstveni radovi u CC časopisima:

1. Knezović, Igor; Dekaris, Iva; Gabrić, Nikica; Cerovski, Jasenka; Barišić, Ante;
Bosnar, Damir; Raštegorac, Petar; Parać, Anđelko.
Djelovanje hipertonične otopine 5% NaCl na edem rožnice kod bolesnika s
buloznom keratopatijom. // Collegium Antropologicum. 30 (2006) , 2; 315-319
(journal article).

2. Knezović, Igor; Alajbeg, Ivan; Karlović, Dalibor; Pavan, Josip; Vrkić, Nada;
Bišćan, Ana.
Differential diagnostic performance of Rose bengal score test in Sjogren's
syndrome patients. // Collegium Antropologicum. 35 (2011) , 4; 1105-1113
(journal article).

Kongresni sažetci (abstracts) u drugim časopisima:

1. Brijačak N., Dekaris I., Gabrić N., Metež-Soldo K., Knezović I.
Utjecaj vrijednosti IOT i dužine trajanja osnovne bolesti na broj endotelnih
stanica rožnice kod glaukomskih pacijenata.
Ophthalmologica Croatica 2002; Vol. 10, Suppl.1, pp 1-50.

2. Knezović I., Gabrić N., Dekaris I., Brijačak N., Špoljarić N.
Animalni modeli u oftalmološkoj kirurgiji // Abstract of the 8th Annual
Convention Ophthalmologica Croatica 2002; Vol. 10, Suppl.1, pp 1-50.
3. Benašić T., Dekaris I., Gabrić N., Lazić R., Špoljarić N., Knezović I., Kaštelan
S. Najčešći uzročnici kontaminacije donorskih rožnica u LIONS hrvatskoj očnoj
banci, te korelacija s postmortalnim vremenom.
Ophthalmologica Croatica 2002; Vol. 10, Suppl.1, pp 1-50.

4. Bosnar, Damir; Gabrić, Nikica; Dekaris, Iva; Lazić, Ratimir; Parać, Anđelko;
Raštegorac, Petar; Knezović, Igor.
Očno bankarstvo – svrha osnivanja // Ophtalmol Croat 13 (suppl. 1.).
2004. 19 (poster,abstract,expert).

5. Lazić, Ratimir; Gabrić, Nikica; Dekaris, Iva; Bosnar, Damir; Raštegorac, Petar;
Parać, Anđelko; Knezović, Igor.
Referentni centar za transplantaciju rožnice – pregled aktivnosti u zadnjih 8
godina // Ophtalmol Croat 13 (suppl. 1.). 2004. 83 (lecture,abstract).

6. Raštegorac, Petar; Gabrić, Nikica; Dekaris, Iva; Lazić, Ratimir; Bosnar, Damir;
Parać, Anđelko; Knezović, Igor.
Kontaktne leće nakon KPP-a // Ophtalmol Croat 13 (suppl. 1.). 2004. 111
(lecture,abstract,expert).

7. Alajbeg, Ivan; Knezović, Igor; Karlović, Dalibor.

Procjena oftalmoloških testova kod bolesnika sa suhim ustima // Acta
Stomatologica Croatica / Brkić, Hrvoje, editor(s).
Zagreb : Stom. fakultet i Hrv. stom. društvo, 2008. 410-410 (poster,domestic
peer-review,abstract,scientific).

Sažetci u knjigama sažetaka:

1. Iva Dekaris, Nikica Gabrić, M. Reza Dana, Petar Raštegorac, Igor Knezović.
Expression of the TNF-alfa and its receptors (P55 and P57) in different human
corneal diseases.
25 th International Congress of Ophthalmology Alpe – Adria, October 2001,
Ljubljana

2. Petar Raštegorac, Nikica Gabrić, Iva Dekaris, Igor Knezović
Informatic activities in Lions Croatian Eye Bank // 25th International Congress
of Ophthalmology Alpe-Adria Community, October, 2001, Ljubljana.

3. Dekaris I., Gabrić N., Markotić A., Cima I., Bosnar D., Knezović I., TNF-? and
IL-1? production in human corneas from corneal graft recipients. 3. Kongres
Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 15– 17
svibnja 2003, Rovinj.

4. Parać A., Gabrić N., Dekaris I., Knezović I. Treatment of chemical eye burns.
3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem
15– 17 svibnja 2003, Rovinj.

5. Raštegorac P., Gabrić N., Dekaris I., Špoljarić N., Lazić R., Knezović I.,
Multimedial manual for residents in ophthalmology (PHACO surgery
assistance). 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim
sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj.

6. Knezović I., Dekaris I., Gabrić N., Parać A., Čima I., Raštegorac P.,
Therapeutic efficacy of 5% NaCl hypertonic solution in patients with
keratopathia bullosa. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s
međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj.

7. Špoljarić N., Dekaris I., Gabrić N., Knezović I., Intraocular lens decentration
rate: silicone vs acrylic IOL. 3. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s
međunarodnim sudjelovanjem 15– 17 svibnja 2003, Rovinj.

8. Bosnar D., Gabrić N., Dekaris I., Lazić R., Parać A., Knezović I. Eye banks –
why do we need them ? 4. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s
međunarodnim sudjelovanjem 20-22 svibnja. 2004. Opatija.

9. Lazić R., Gabrić N., Dekaris I., Bosnar D., Raštegorac P., Parać A., Knezović
I. Referral center for corneal transplantation – an 8 year overview. 4. Kongres
Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 20-22
svibnja. 2004. Opatija.

10. Cerovski J., Dekaris I., Gabrić N., Karaman Martinović, Željka; Knezović, Igor;
Bosnar, Damir; Barišić, Ante. Influence of previous allogenic blood
transfusions on corneal graft rejection rate // 5. Kongres Hrvatskog
oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Hvar, 12-14. svibnja
2005. Abstract book. (poster,abstract,expert).

11. Iva Dekaris, N. Gabric, D. Bosnar, A. Gagro, A. Barišic, I. Knezovic, J.
Cerovski (Zagreb, Croatia)
Pediatric keratoplasty combined with amniotic membrane transplantation.
XVII annual meeting European Eye Bank Association, 12th-16th January,
2005., Halle/Saale, Germany.

12. Igor Knezovic, N. Brijacak, I. Dekaris, A. Gagro, N. Gabric, D. Bosnar, P.
Raštegorac (Zagreb, Croatia)
Therapeutic effect of the amniotic membrane in herpetic keratitis is mediated
by Interleukin-1 receptor antagonist.
XVII annual meeting European Eye Bank Association, 12th-16th January,
2005., Halle/Saale, Germany.

13. Brijačak N., Dekaris I., Gagro A., Gabrić N., Knezović I., Bosnar D.,
Raštegorac P. (poster)Therapeutic effect of the amniotic membrane in herpetic
keratitis is mediated by interleukin-1 receptor antagonist. 5. Kongres
Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem,12-14.
svibnja 2005. Hvar.

14. Cerovski J., Dekaris I., Gabrić N., Karaman Martinović Ž., Knezović I., Bosnar
D., Barišić A. (poster) Influence of previous allogenic blood transfusions on
corneal graft rejection rate. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s
međunarodnim sudjelovanjem,12-14. svibnja 2005. Hvar.

15. Dekaris I., Gabrić N., Bosnar D., Lazić R., Barišić A., Knezović I., Cerovski J.
(R, ppt, DVD). Pediatric keratoplasty combined with amniotic membrane
transplantation – video. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s
međunarodnim sudjelovanjem,12-14. svibnja 2005. Hvar.

16. Karaman Martinović Ž., Gabrić N., Dekaris I., Lazić R., Bosnar D., Knezović I.,
Mravičić I. (R, ppt). A 15 years review of corneal transplantation in the Eye
Clinic Holy Spirit. 5. Kongres Hrvatskog oftalmološkog društva s
međunarodnim sudjelovanjem,12-14. svibnja 2005. Hvar.
17. Knezović I., Dekaris I., Gabrić N., Cerovski J., Barišić A., Karaman Martinović
Ž. (KP, ppt, DVD). Repair of superficial nonmarginal eyelid defects. 5. Kongres
Hrvatskog oftalmološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem,12-14.
svibnja 2005. Hvar.

18. Dekaris I, Gabrić N., Bosnar D, Barišić A., Knezović I., Cerovski J.; Pediatric
keratoplasty combined with amniotic membrane transplantation;  II-nd South-
East European Congress of Ophthalmology. 1-4. June. 2005, Sofia, Bulgaria.

19. Knezović I., Dekaris I, Gabrić N., Barišić A., Cerovski J., Bosnar D.,
Oculoplastic surgery prior anterior eye segment; II-nd South-East European
Congress of Ophthalmology. 1-4. June. 2005, Sofia, Bulgaria.

20. Knezović I., Dekaris I., Gabrić N., Cerovski J., Barišić A., Bosnar D., Predović
J. Therapeutic efficacy of 5% NaCl hypertonic solution topically administrated
in patients with keratopathia bullosa. III International congress Black sea
ophthalmological society, 25-28 kolovoza 2005, Istanbul, Turkey.

21. Cerovski J., Dekaris I, Gabrić N., Barišić A., Lazić R., Knezović I., Bosnar D.,
Karaman-Martinović Ž.; Corneal topography and pachymetry in corneal
diseases. II-nd South-East European Congress of Ophthalmology. 1-4. June.
2005, Sofia, Bulgaria.

22. Barišić A., Gabrić N., Dekaris I., Knezović I., Bosnar D., Cerovski J., Lazić R.,
Martinović-Karaman Ž.; (KP, ppt). Power calculation for diffractive IOL's.  II-nd
South-East European Congress of Ophthalmology. 1-4. June. 2005, Sofia,
Bulgaria.

23. Dekaris I, Gabrić N., Bosnar D., Barisić A., Knezović I., Karaman-Martinović Ž.
Pediatric keratoplasty combined with amniotic membrane transplantation, 1st
conference on Prevention of Blindness-Vision 2020, 18-20 November 2005.

24. Knezović I., Dekaris I., Gabrić N., Cerovski J., Barišić A., Bosnar D., Predović
J. Therapeutic efficacy of 5% NaCl hypertonic solution topically administrated
in patients with keratopathia bullosa. XXV SOE Annual Meeting Kongress, 25-
29 rujna 2005., Berlin, Germany.

25. Barišić A, Gabrić N, Dekaris I, Bosnar D, Knezović I, Karaman Martinović Ž,
Predović J, Kondža Krstonijević E. (poster). Experiences and advantages of
blue light filtering IOL in PHACO surgery. 7-9, July 2006., Thessaloniki,
Greece.

26. Predović J, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Martinović Ž, Bosnar D, Knezović I.
The immunology reaction of corneal graft rejection. 4-6, May 2006., Primošten,
Croatia.

27. Predović J, Dekaris I, Gabrić N, Karaman Martinović Ž, Bosnar D, Knezović I.
The immunology reaction of corneal graft rejection. 7-9, July 2006.,
Thessaloniki, Greece.

28. Knezović I, Brijačak N, Dekaris I, Gagro A, Gabrić N, Bosnar D, Raštegorac P.
Interleukin 1 receptor antagonist’s role in herpetic keratitis. 7-9, July 2006.,
Thessaloniki, Greece.

29. Knezović, Igor; Alajbeg, Ivan.
Diagnostic performance of tear function tests in keratoconjunctivitis sicca and
Sjogrens syndrome patients. // Proceedings of the 5th Congress of South-
Eastern European Ophthalmology Society.
Zagreb, 2008. (poster,domestic peer-review,abstract,scientific).

30. Knezović Igor, Kasalica-Žužul Rajka, Tafra-Kodrnja Tanja, Salopek-Rabatić
Jasminka.Phaco Karate Chop Technique – results after first 500 operations.
The Annual Congress of Croatian Society for Cataract and Refractive Surgery,
October 2010. Zagreb.

31. Knezović I., Kasalica-Žužul R., Salopek-Rabatić J., Fakoemulzifikacija kod
višestruko kompromitiranog oka ( kronični dakriocistitis, nakon TTE, kornealna
distrofija, fakomorfni glaukom, maturna mrena, kronični uveitis, uska zjenica,
monokulus) – prikaz slučaja.11. Kongres hrvatskog oftalmološkog društva s
međunarodnim sudjelovanjem, 20.-22. svibnja 2011. Primošten.

32. Knezović I., Pavan J., Pauković P., Lakrimalna punktalna okluzija kao terapija
kroničnog sindroma suhog oka. 11. Kongres hrvatskog oftalmološkog društva
s međunarodnim sudjelovanjem, Primošten, 20.-22. svibnja 2011. Primošten.

33. Knezović I., Budišić J., Belovari – Višnjić M. Facies glaucomica, long-term
results: can we recognize patients with POAG by their facial characteristics?
XXX Congres of ESCRS, September, 2012., Milan, Italy.

34. Knezović I., Kasalica-Žužul R., Salopek Rabatić J.,Belovari Visnjic M. Visual
quality outcome of toric intraocular lens implantation following
phacoemulsification. 12th Congress of Croatian Ophthalmology Society with
international participation, May 2012, Croatia.

35. Knezović I., Belovari-Višnjić M., Salopek-Rabatić J., Kasalica-Žužul R.
Surgically-induced corneal astigmatism after phacoemulsification: Impact of
the wound size. XXXI Congres of ESCRS, October, 2013., Amsterdam,
Holland.

36. Belovari-Višnjić M., Knezović I., Goldgouber M. Topography-guided excimer
laser procedure: treatment of corneal irregularity and stromal scar. XXXII
Congres of ESCRS, September, 2014., London, UK.

37. Knezović I., Belovari-Višnjić M. Combined excimer laser treatment of corneal
epithelial basement membrane dystrophy (EBMD) with phototherapeutic
keratectomy (PTK 90 microns and „wet PTK“) and wavefront-optimized
photorefractive keratectomy (PRK). XXXII Congres of ESCRS, September,
2014., London, UK.

38. Salopek-Rabatić J., Kaštelan S., Knezović I. Biomarkeri i glaukom Biomarkers
in glaucoma. 15th Congress of Croatian Ophthalmology Society with
international participation, May 2015, Croatia.

39. Belovari Višnjić M., Knezović I., Raguž H. Contact lens-assisted
transepithelial corneal collagen cross linking for progressive keratoconus
treatment in extremely thin corneas. 15th Congress of Croatian
Ophthalmology Society with international participation, May 2015, Croatia.

40. Knezović I., Belovari Višnjić M., Raguž H. ICL i toric ICL fakične intraokularne
leće za korekciju visoke kratkovidnosti i astigmatizma: šestomjesečni rezultati.
15th Congress of Croatian Ophthalmology Society with international
participation, May 2015, Croatia.

41. Belovari-Višnjić M., Knezović I., Raguž H. Combined transepithelial
phototherapeutic keratectomy and collagen cross linking using hypoosmolar
riboflavin solution in progressive keratokonus management. XIX Winter
Meeting of ESCRS, February, 2015., Istanbul, Turkey.

42. Belovari-Višnjić M., Knezović I., Raguž H. Contact lens-assisted transepithelial
corneal collagen cross-linking for progressive keratoconus treatment in
extremely thin corneas. XXXIII Congres of ESCRS, September, 2015.,
Barcelona, Spain.

43. Knezović I., Belovari-Višnjić M., Raguž H., Parać A. ICL and toric ICL phakic
intraocular lens for the correction of high myopia and astigmatism: 10 months
results. XXXIII Congres of ESCRS, September, 2015., Barcelona, Spain.

Magistarski rad:

Utjecaj dehidracije organizma i terapije inhibitorima enzima pretvorbe
angiotenzina na serumsku koncentraciju stabilnih proizvoda dušičnog
monoksida / pre-Bologna master thesis.
Zagreb: Medicinski fakultet, 12.05. 2003., 63 pages. Mentor: Čulo, Filip.

Doktorska disertacija:

Procjena i usporedba zahvaćenosti suznih žlijezda i slinovnica u bolesnika sa
Sjogrenovim sindromom / doctoral thesis.
Zagreb: Stomatološki fakultet, 06.10. 2009., 206 pages. Mentor: Alajbeg, Ivan.

Izbor u naslovno nastavno zvanje Viši Predavač:

Klinička primjena Excimer lasera u oftalmologiji / nastupno predavanje
Bjelovar: Visoka tehnička škola, 23.11.2013.
Članovi povjerenstva: prof.dr.sc.Tihomir Ćurković, prof.dr.sc.Damir Kovačević,
doc.dr.sc.Tomislav Jukić

 

KNJIGA – Oftalmologija za studij sestrinstva DOWNLOAD

Za sva pitanja slobodno
nas nazovite na 01 / 66 77 222

Gdje smo?

Poliklinika Knezović

Green Gold poslovni centar, toranj V1, 8.kat

Ulica grada Vukovara 269f

10000 Zagreb

Kako do nas?