Alcon Accurus 800 CS

Alcon Accurus 800 CS

alcon accurus

Alcon Accurus 800 CS

Konzola Accurus 800CS je moderno tehnološko dostignuće u operacijama stražnjeg segmenta tvrtke Alcon, od sada u našoj poliklinici pomoću njega naš kirurg vrši operacije na stražnjem segmentu, to je ujedno i najsloženiji kirurški postupak za pristup u dubinu oka.

Accurus objedinjuje više funkcija koje su neophodne za operacije. Uz pomoć ovog uređaja izvode se operativni zahvati u dubini oka (vitrektomije). Vrlo je važno imati pod kontrolom intraokularni tlak i tlak irigacije s obzirom da se kod takvih operativnih zahvata ulazi u oko.

Accurus ih digitalno kontrolira, po zahtjevu operatera se mogu prilagoditi uvjetima operacije.

Tokom vitrektomije vrlo je važno osvjetljenje unutar oka za što bolju vidljivost i pregledost.

Glavna funkcija, po kome se i zahvat zove, je vitrektomija. Tim postupkom se uklanja staklovina iz oka, instrumentom naziva – vitrektom. Vitrektom pomoću malog otvora sjecka i usisava dijelove staklovine. S Accurusom postoje 3 vrste mogućnosti korištenja vitrektoma (20G, 23G i 25G – oznaka dimenzije). Najčešće se koristi 23 G vitrektom s kojim se zahvat završava i bez šavova što znaći ne samo veću udobnost za pacijente nego i kraći vijek operacije.

Accurus xenon illuminator sa hladnim svjetlom čuva retinalne strukture od toplinskog oštećenja.

Iluminacija je potrebna kako bi operater mogao vidjeti u unutrašnjost oka tijekom zahvata.

Accurussize Alcon kod pojave krvarenja koristi program dijatermije, kojom se kao i ostalim funkcijama upravlja pomoću nožne pedale. Accurus posjeduje mnoge mogućnosti finog podešavanja operacijskih parametara, frekvencija kojom vitrektom vrši dok uklanja stakovinu se regulira do brzine od 2500 cpm (cuts per minute – rezova u minuti). Radom se pokazalo da je veća brzina pogodnija za rad blizu retine jer smanjuje mogućnost trakcije, i manje su komplikacije za vrijeme zahvata, a manje brzine se odabiru kad za uklanjanje staklovine iz centralnih dijelova oka. Tako se i smanjuje učestalost intraoperativnih komplikacija.

Za sva pitanja slobodno
nas nazovite na 01 / 66 77 222

Gdje smo?

Poliklinika Knezović

Green Gold poslovni centar, toranj V1, 8.kat

Ulica grada Vukovara 269f

10000 Zagreb

Kako do nas?