Ablacija mrežnice

Postoje dva temeljna kirurška postupka, a primjenit će se onaj koji u datim okolnostima nudi potencijalno najbolji ishod uz korištenje najmanje kirurške traume.

Naručite se na pregled
ablacija mreznice

ABLACIJA MREŽNICE

Odizanje (ablacija) mrežnice (Sl. 17) zbog ulijevanja tekućine kroz rupturu u subretinalni prostor praćeno je bljeskovima i pojavom ispada u vidnom polju poput tamne zavijese, a ulaskom tekućine ispod makule dolazi i do značanog pada vidne oštrine. Sve ovakve ablacije nastale zbog primarnog otvaranja rupture na perifernoj mrežnici nazivamo primarnim ablacijama ili često regmatogenim ablacijama jer na grčkom rhegma znači ruptura/pukotina

Dijagnostika je moguća kliničkim pregledom putem biomikroskopa uz korištenje posebnih širokokutnih lupa za pregled retine na biomikroskopu. Također je u dijagnostici važno i snimanje ultrazvukom, posebno u očima gdje je smanjena mogućnost kliničke vizualizacija zbog krvarenja u oku ili zbog koegzistirajuće razvijene katarakte.

Liječenje: primarne ablacije mrežnice liječe se kirurškim pristupom.

Postoje dva temeljna kirurška postupka, a primjenit će se onaj koji u datim okolnostima nudi potencijalno najbolji ishod uz korištenje najmanje kirurške traume. Ako se ablacija operira u prvih nekoliko dana od nastanka, u fazi kada mrežnica još nije skraćena i prožeta elementima proliferativne vitreoretinopatije (PVR), tada će metoda izbora u pravilu biti konvencionalni kirurški pristup, kojim se drenira subretinalna ekućina i zatvara ruptura indirektnim postupcima izvana; ušivanjem silikonskih serklaža i plombi na skleru

Ako je riječ o dugotrajnijoj ablaciji s već prisutnim promjenama u tkivu mrežnice, ali i organizacijom i vezivnim promjenama u staklovini, tada indirektni pristup izvana ne može sanirati sve patološke supstrate, već je potrebno učiniti Pars plana vitrektomiju (PPV), kirurški pristup, kojim se ulazi u oko, te se potpuno uklanja i čisti staklovina, kao i sve prisutne fibrozne proliferacije u staklovini i na mrežnici

Osim primarnih/regmatogenih ablacija mrežnice postoje još eksudativna i trakcijska ablacija, koje nazivamo i sekundarnim ablacijama.

Eksudativna ablacija predstavlja subretinalno nakupljanje tekućine koje može nastati zbog nekog upalnog procesa, koji oštećuje krvne žile ili pigmentni epitel, ali može nastati i kod prekomjerne transudacije neoplazmatskog procesa u subretinalni prostor.

Liječenje: prvenstveno je potrebno tretirati primarni proces, a kirurško liječenje je samo rijetka moguća terapijska opcija kod izoliranih bolesnika.

Među sekundarne ablacije mrežnice ubraja se i trakcijska ablacija. Uvijek je prisutna fibrovaskularna proliferacija koja vrši trakciju i povlači, te odiže mrežnicu, koja je ukrućena, skraćena i nerijetko kontrahirana

Javlja se u raznim vitreoretinalnim bolestima. Najčešća je kod starih, neoperiranih i zapuštenih primarnih/regmatogenih ablacija, ali i kod proliferativne dijabetičke retinopatije. Također se trakcijska ablcija mrežnice susreće i kod teških upalnih procesa u oku, kao što su uveitis, panuveitis i endoftalmitis, ali može nastati i kao posljedica cikatricijelnih posttraumatskih kontraktura staklovine i mrežnice nakon traume oka.

Nužno je spomenuti i pigmentnu retinopatiju (retinopathia pigmentosa) 

koja se ubraja u heredodegenerativne bolesti, a nasljeđuje se po sva tri tipa nasljeđivanja. Karakterizirana je stvaranjem pigmentnih nakupina u ekvatorijalnoj ravnini mrežnice uz paralelno propadanje štapića i čunjića mrežnice, te postupno propadanje/atrofiju papile vidnog živca. Tipično je slabljenje vida uz pojavu noćnog sljepila. Makularno područje ostaje očuvano do terminalne faze bolesti i pacijenti tada imaju tubularni vid (gledanje kao kroz cijev-tubus). Tijek je progresivan i obično između četvrtog i petog desetljeća dovodi do sljepoće. Adekvatne terapije nema.
(http://disorders.eyes.arizona.edu/category/clinical-features/pigmentary-retinopathy)

BOLESTI CENTRALNE MREŽNICE

Centralna mrežnica je sinonim za makularno područje tj. zonu žute pjege ili maculae luteae.

HEREDITARNE MAKULARNE DISTROFIJE

Postoje niz hereditarnih makularnih distrofija, koje ne postoje pri rođenju, ali se sklonost za nastanak bolesti prenosi uglavnom po sva tri tipa nasljeđivanja i ona se manifestira pojavom bolesti u najranijem djetinjstvu (Bestova bolest)- (Sl. 24)

ili najkasnije do puberteta (Stargardtova bolest)

 

Heredodegenerativne bolesti rijetko se viđaju, uglavnom nema učinkovitog liječenja i dovode do značajnog oštećenja vida, sve do centralne sljepoće.

SENILNA MAKULARNA DEGENERACIJA

Daleko je češća senilna makularna degeneracija, koja ujedno predstavlja vodeći uzrok centralne sljepoće u svijetu. Može imati svoj blaži klinički oblik, suhu formu i progresivni vlažni oblik. Suha makularna degeneracija  karakterizirana je vrlo sporim i decentnim propadanjem vidne oštrine, uglavnom zbog degenerativnog propadanja RPE (retinalni pigmentni epitel) i fotoreceptora, praćenim taloženjem lipida i akumulata detritusa staničnog metabolizma (suhe i vlažne druze). Vlažna forma najčešće evoluira iz suhe forme i dodatno je karakterizirana hipoksičnom stimulacijom rasta novostvorenih krvnih žila, koje rastu iz žilnice, insuficijentnih su stijenki, te dolazi do ekstravazacije tekućine i krvi (vlažna forma), ispod mrežnice i žilnice.

Oba entiteta karakterizirana su slabljenjem centralne vidne oštrine, kao i pojavom izobličenja slike i centralnog skotoma.

Dijagnostika je moguća kliničkim pregledom putem biomikroskopa uz korištenje posebnih lupa s velikim povečanjem za pregled centralne retine na biomikroskopu. Najprecizniji uvid u strukturalne promjene senzorne retine, kao i korespodentne staklovine dobiva se snimanjem OCT-a. Također se u dijagnostici treba učiniti i snimanje FAG (fluoresceinska angiografija), kao jedina metoda koja prikazuje dinamiku cirkulacije, kao i dinamiku propuštanja i akumuliranja kontrasta fluoresceina.
Liječenje se provodi polivitaminskom i luteinskom terapijom, obogaćenom antioksidansima, a s pojavom vlažnog oblika u terapiju se uključuje laserska terapija i intravitrealne injekcije Anti-VEGF lijekova-(vasal endothelial growth factor).
Kao posljedica međudjelovanja degenerirane staklovine i mrežnice makularnog područja, često se viđaju klinički entiteti pojave vitreo-makularnog trakcijskog sindroma, epimakularne membrane) i makularne rupture raznih stadija

Ponekad se ovi entiteti međusobno isprepliću, te imamo kombiniranu kliničku sliku. Riječ je o trakcijskom djelovanju staklovine na makulu, koje nastaje zbog nepotpunog odvajanja staklovine od mrežnice u procesu već opisanih degenerativno strukturalnih promjena staklovine. Istovremeno se kontrahiraju i zadebljavaju stražnja hyaloidna membrana i unutarnja granična membrana (MLI-membrana limitans interna), koje povlače senzornu retinu, te mogu dovesti i do njenog pucanja u zoni gdje je najtanja što rezultira nastankaom makularne rupture. Obično dolazi do postupnog slabljenja vida uz pojavu iskrivljenja slike (metamorfopsije), sve do gubitka centralnog vida u terminalnim fazama.

Dijagnostika je moguća kliničkim pregledom putem biomikroskopa uz korištenje posebnih lupa s velikim povećanjem za pregled centralne retine na biomikroskopu.

Najprecizniji uvid u strukturalne promjene senzorne retine, kao i korespodentne staklovine dobiva se snimanjem OCT-a. Također se u dijagnostici može učiniti i snimanje ultrazvukom, posebno u očima gdje je smanjena mogućnost kliničke vizualizacija zbog krvarenja u oku ili zbog koegzistirajuće razvijene katarakte, iako ultrazvučno snimanje prikazuje uglavnom staklovinu i njezin anatomski međuodnos s mrežnicom, ali ne može dati uvid u strukturalne promjene makularne mrežnice poput OCT-a.

Liječenje je isključivo kirurško, metodom pars plana vitrektomije, pri čemu se ulazi u oko te se razdvajaju staklovina i centralna mrežnica koje su pod međusobnom trakcijom, potom se kirurški ljušti unutrašnja granična membrana (MLI-membrana limitans interna)

i konačno, ako postoji ruptura makule, spajaju se rubovi takve centralne pukotine, te se najčešće u oko uvodi trajna ili privremena tamponada plinovima ili silikonskim uljem koja bi svojim pritiskom trebala relaksirati centralnu senzornu retinu i potpomoći proces spajanja i zarastanja makularne rupture.

TUMORI RETINE

Vrlo su rijetki tumori mrežnice-retinoblastomi i otkrivaju se u najranijem djetinjstvu, nerijetko već nakon rođenja. Prvi znak koji se uočava je bijeli zjenični odsjaj (leukokorija)

Nastaju od nediferenciranih stanica embrionalne mrežnice i često se pojavljuju multicentrično, na više mjesta u mrežnici istog oka. Također, kod 30% pacijenata nalaze se lezije i na drugom oku. Zbog dobi u kojoj se javlja, uglavnom na zahvaćenom oku dolazi do reduciranog razvoja vida-slabovidnosti (ambliopija). Liječenje se provodi u ovisnosti o veličini tumora i rasporedu tumorskih lezija, a primjenjue se laserska fotokoagulacija, kontaktno i nekontaktno zračenje, te enukleacija. Sve se metode mogu kombinirati a obično se i dopunjuju sa sistemskom adjuvantnom kemoterapijom.

DIJAGNOSTIKA RETINALNIH BOLESTI

Okularna koherentna tomografija OCT
imagesPomoću OCT-a moguće je otkriti različite bolesti mrežnice i vidnog živca u najranijem stadiju. Posebno ističemo ranu dijagnostiku glaukoma gdje se mjerenjem debljine živčanih vlakana oko glave vidnog živca (RNFL) i analizom glave vidnog živca (PNO) može otkriti najraniji stadij glaukomske bolesti koji nije moguće utvrditi drugim metodama.

Osim za rano otkrivanje ova dijagnostička metoda ima važnu ulogu u planiranju liječenja (kako laserskog, tako i kirurškog), odnosno praćenju različitih bolesti mrežnice i vidnog živca.

Optička koherentna tomografija (Optical Coherence Tomography OCT) je nova,images (1)
jednostavna neinvazivna, nekontaktna metoda laserskog slojevnog snimanja mrežnice i vidnog živca.

Fluoresceinska angiografija FAG

U Poliklinici koristimo Zeiss Visucam fundus kameru za fotodokumentaciju očne pozadine i fluoresceinsku angiografiju.

VISUCAM fundus kamera pruža mogućnost visoko kvalitetne snimke očnimagese pozadine, te prikaza krvnih žila žilnice i mrežnice oka. Izuzetno je bitna u dijagnostici dijabetičke retinopatije, senilne makularne degeneracije,okluzije krvnih žila mrežnice.

Za sva pitanja slobodno
nas nazovite na 01 / 66 77 222

Gdje smo?

Poliklinika Knezović

Green Gold poslovni centar, toranj V1, 8.kat

Ulica grada Vukovara 269f

10000 Zagreb

Kako do nas?