Oporavak nakon laserskog skidanja dioptrije

oporavak nakon laserskog skidanja dioptrije

Oporavak nakon laserskog skidanja dioptrije brz je i bezbolan. Pacijentu se nakon zahvata usmeno objasni primjena terapije kao i pravila i upute (koje dobiva i napismeno). Potrebno je pridržavati se istih kako bi se smanjila mogućnost rijetkih postoperativnih komplikacija, koje su manje od o,01%. Primarni ciljevi Poliklinike Knezović su održavanje visoke kvalitete, uz primjenu najmodernijih tehnologija i metoda u skladu sa svjetskim trendovima, kako bi svaki pacijent bio 100% zadovoljan. Zahvaljujući vrhunskoj opremljenosti, i modernim uređajima u Poliklinici Knezović uspijevamo držati najviše standarde i u potpunosti biti u skladu sa svjetskim medicinskim trendovima.